vem var jesus

Vem var Jesus?

Det är alltid svårt att kategorisera vad 2,4 miljarder människor tror på. Men, med det sagt, är Jesus själv centrum i kristen tro och utan honom finns det ingenting kvar av kristendomen. Så utifrån det så kan man säga att alla kristna tror på Jesus och det blir också tydligt när man studerar de kristna samfunden att det finns en stor samstämmighet kring tron på Jesus och vem han var. 

Varför kallas Jesus för “världens bäste lärare“? 

Jesu liv har fascinerat många människor men det han förmodligen är mest känd för är sin undervisning. Han undervisade människor omkring sig på ett sådant sätt att man än idag lyfter fram honom som ett enastående exempel. De flesta, välkända, historiska personer har vi idag ingen kunskap om deras undervisning, även om de verkade i roller eller kulturer där det talade ordet var viktigt. Det beror troligtvis på att det mesta av det de lärde ut inte är generellt giltigt och därför inte kan uppskattas på samma sätt i en annan tid eller kultur. Det som gör Jesu undervisning så unik är att hans undervisning uppskattas i vitt spridda kulturer och i olika tider. En av orsakerna till detta är troligtvis hans förmåga att illustrera komplexa ämnen med vardagliga bilder och berättelser. Detta gjorde också att hans åhörare kom ihåg det han sa och att det var möjligt att minnas hans undervisning årtionden senare när man började skriva ner berättelser om Jesu liv. Några exempel på välkända citat från Jesu undervisningar är: 

“Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?” 

(Lukasevangeliet 6:41)

“Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”

(Matteusevangeliet 7:12)

“Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

(Lukasevangeliet 18:25)
Vad var det som Jesus gjorde?

De fyra evangelierna berättar att Jesus började sin offentliga gärning i 30-årsåldern och vi förstår att den varade i tre år. Under denna period ser vi att Jesus prioriterade tre olika saker. Det första är att han återkommande tog tid för avskild bön till Gud Fader. Vad han gjorde under dessa stunder beskrivs inte närmare i evangelierna. Det andra han gjorde var att han undervisade offentligt och samband med det blev även sjuka människor friska och de med orena andra blev befriade. Inga av dessa situationer var något som Jesus själv tog initiativ till utan det var alltid människor som kom till honom med sjuka, besatta eller ställde sina frågor till honom. Det tredje som Jesus gjorde var att utvälja tolv personer till att vara hans lärjungar och som han förberedde för att sprida hans liv och undervisning vidare.

Vad menade Jesus att hans uppdrag var? 

Jesu uppdrag kan vi tolka som tvådelat. Den ena delen var att utvälja sina tolv lärjungar och förbereda dem för att sedan sprida budskapet om Jesus vidare. Den andra delen av uppdraget var att dö för mänskligheten som ett fullkomligt offer. Jesus beskrev detta uppdrag som att han ”har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” (Mark 10:45) Denna hans död leder till att de som kommer till tro på honom får ett nytt liv: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” (Joh 10:10-11)

Kristna menar att Jesus lever idag – vad menar de med det? 

Enligt evangelierna är det tydligt att Jesus dör och begravs. Han korsfästs och hänger på korset i sex timmar innan han dödförklaras genom att man sticker ett spjut i honom utan att han reagerar och han läggs in en grav. Detta sker på fredagen i påskveckan och på söndagen vill några av hans anhängare gå med blommor till graven. Graven var en grotta i en klippa med en stor sten framför som dörr. Stenen var bortrullad och när de tittade in så var graven tom. Detta bekräftade då vad Jesus tidigare hade sagt om att han “skall överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå.” (Matt 17:22-23) De följande 40 dagarna visade sig sedan Jesus för sina efterföljare och vid ett tillfälle var så många som 500 personer samlade (1 Kor 15:6). Efter 40 dagar var Jesu och hans närmaste lärjungar tillsammans på Olivberget utanför Jerusalem och Jesus fördes då upp till himlen i deras åsyn. Detta gör att kristna tror att Jesus lever idag och att han sitter på Gud Faders högra sida och ska komma tillbaka till jorden vid dess yttersta slut. Kort sagt: kristna tror att Jesus är Messias.

Skriven av
Martin Alexandersson
livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.