Messias

Jesus – Messias

Sedan slutet av 1900-talet har religionspluralism och och utmaning av gamla trostraditioner i allt högre grad blivit föremål för samtal och diskussion. I så väl teologiska kommittéer, livsåskådningsforskning vid svenska universitet och i media. I den här artikeln försöker vi reda ut några frågeställningar om Jesus anspråk och roll genom historien. Är han den Messias som kristna på står

Varför kallas Jesus för Messias? 

Kristus (christos) är det grekiska ordet för den smorde. Motsvarade hebreiskt ord är Messias och är beteckningen på den som enligt Gamla Testamentet ska komma och rädda judarna och bereda “frälsningen för alla folk”. Det var denna Messiasförväntan som judarna levde med på Jesu tid och som Jesus uppfyllde, enligt de som kom till tro på honom. När kristendomen spreds till den grekisktalande världen blev hans benämning därför Kristus istället för Messias. 

Varför beräknas tideräkningen från Jesus? 

I kristen tro är Jesus Gud som har blivit människa. Detta är möjligt genom att man tror att Jesu pappa Josef, inte är hans biologiska pappa utan att Jesu mamma, Maria, blev gravid utan att ha haft sex. Detta har uppfattats så oerhört stort att där kristendomen har spridit sig så har man anammat en tideräkning som utgår från när Jesus föddes. Detta är orsaken till att det finns flera olika tideräkningar och i områden där kristendomen inte har spridit sig använder man sig av en annan tideräkning. Till dessa kan nämnas den kinesiska, den persiska, den islamska, den judiska och den taiwanesiska tideräkningen. 


Hur ser man på Jesus i judendomen? 

En central trossats i judendomen är att man väntar på Messias. Messias betyder den smorde och refererar till den gammaltestamentliga sedvänjan att smörja Israels kungar med olja när de insattes i sitt ämbete. I bilden av Messias är det alltså en människa som är ättling till den store Kung David och som ska återupprätta Israel och skapa ett fredsrike. I Gamla Testamentet finns det en hel del profetior (framtidsförutsägelser) som beskriver hur denna Messias ska vara. De viktigaste av dessa är att han ska vara släkt med Kung David (Jer 23) vara vis (Jes 11) och bli en domare för folken (Jes 2). I judisk tro är Messias en vanlig människa som är utvald av Gud för ett ovanligt uppdrag, men det vore omöjligt att han skulle vara gudomlig eftersom Gud är för väsensskild för att bli människa. Messias har i judisk tro  ännu  inte kommit till världen.Att Jesus beskrivs som Messias (eller Kristus som är den grekiska motsvarigheten) tror man inte på. I judisk tro är däremot Jesus en judisk förebild som hade viktiga budskap från Gud, men utan någon särställning. Till exempel finns ingenting av Jesu liv eller undervisning med i den Bibel som judarna använder. 

Hur ser man på Jesus i islam? 

Inom Islam är tror man att Jesus (eller Isa som han omnämns i Koranen) föddes av jungfru Maria (Maryam) utan att någon man var inblandad. Man tror inte att Jesus var något mer än en vanlig människa som hade fått uppdraget från Gud att ge en ny helig skrift till judarna (evangeliet). Enligt koranen vare sig korsfästes, eller dog, Jesus utan Gud tog upp honom levande till himlen. Berättelsen om Jesus har enligt muslimerna senare förvanskats och den kristna Bibelns beskrivning av Jesus anses därför inte vara tillförlitlig (Sura 9:30-31). Jesus var enligt Islam muslim, som förkunnade omvändelse till Gud (Allah) och förberedde inför Mohammeds ankomst. Enligt Islam kommer Jesus att återkomma i slutet av historien och döma världen och besegra Islams fiender. 

Står det om Jesus i Koranen? 

Jesus är omnämnd på många ställen i Koranen och  majoriteten av ställena kommer från perioden då Mohammed befann sig i Medina. Dessa är Sura: 2:135, 2:252, 2:87, 3:42, 3:81, 4:156, 4:163, 4:171, 5:17, 5:46, 5:72, 5:109, 9:30, 33:7,52:26, 61:6, 61:14, 66:10. Från perioden då Mohammed är i Mekka nämns Jesus i följande suror: 6:83, 19:16, 19:88, 21:91,  23:50, 43:57, 43:81, 42:13. 

Hur ser man på Jesus i kristendomen?

I kristen tro menar man att alla människor har en inneboende drift att göra gott men också att göra det som är fel. Denna drift mot det som är fel är inget som behöver läras in utan finns hos oss från födseln. Ett barn behöver till exempel inte bli slagen i huvudet med en plastspade av sina föräldrar för att göra det mot ett annat barn i sandlådan, utan denna drift finns med. Allting som vi gör som är fel benämner Bibeln som synd och denna inneboende drift att göra fel kan vi kalla för ursynd. All synd skiljer mänskligheten från Gud och behöver, enligt Bibeln, alltid sonas. I Gamla Testamentet skedde det ofta via ett djuroffer,  vilket gör att synden blir förlåten. I kristen tro är Jesus död därför det slutgiltiga offret för alla människors synd  . Orsaken till att man tror att hans död är speciell är för att han själv var utan synd (2 Kor 5:21) och att hans död därför kunde vara ställföreträdande (för någon annan människa). Jesu syndfrihet är därför en förutsättning för att han kan bli offret för alla människor. och förutsättningen för hans syndfrihet är därför att han inte är ett barn som föds med ovanstående ursynd. Detta gör att det i Kristen tro är centralt att Jesu mamma blir befruktad genom Guds Heliga Ande. Att befruktningen inte sker via en människa möjliggör hans syndfrihet. 

Säger Jesus att han är Gud? 

Det bokstavliga svaret är nej – Jesus säger aldrig uttryckligen att han är Gud. Däremot säger han vid upprepade gånger påståenden där det uppenbara syftet är att berätta att han är Gud. Efter att ha beskrivit Gud som Fader och sig själv som son säger han till exempel “Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” (Matt 11:27) och “Den som har sett mig har sett Fadern.” (Joh 14:9). Det är dessa gudomliga anspråk som gör att de judiska ledarna blir så upprörda och funderar “Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” (Mark 2:7) Detta leder också till att man vill avrätta honom “Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.”(Joh 10:33) Dessa anspråk gör till slut att judarnas ledare griper Jesus och ser till att han blir utlämnad för att dödas. 

livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.