Kristen kärlek

Bakgrund

På svenska har vi ett för kärlek och det kan ofta upplevas som trubbigt då ordet skall inkludera vitt skilda meningar. I antikens Grekland använde man 6 olika ord för olika typer av kärlek: Eros = intim kärlek; Philia = vänskaplig kärlek; Storge = familjekärlek; Xenia = gästfrihet; Philautia = egenkärlek och Agape som för grekerna från början betydde kärlek till ett ämne eller sysselsättning men som genom judisk och kristen tro kom att få en helt annan betydelse.
I den första grekiska översättningen (Septuaginta) av gamla testamentet som togs fram runt 200 f.Kr. och vände sig till grekisktalande judar i exil som inte kunde läsa hebreiska. I denna översättning används ordet Agape 256 gånger. Det handlar ofta om Guds kärlek till sitt folk (5 Mos 7:8) men också när folket uppmanas att älska sin Gud (5 Mos 6:5) och nästa som sig själv (3 Mos 19:34)

Kristen kärlek – Agape

De första kristna använde ordet agape frekvent. Agape kom att beteckna den kristna kärleken. I nya testamentet används ordet 338 gånger. De kristna kom att i viss mån omdefiniera ordet agape. Världen fick genom kristna en ny dimension av kärlek som dittills varit okänd. Ursprunget till detta nya tänkesätt var Jesus, hans undervisning och hans liv.
I efterhand ha tänkare försökt definiera Agape som en kärlek som är självutgivande, ovillkorlig och inte kräver något igen.

Kärlek enligt Jesus

Här nedan kommer några exempel på användningen av Agape:

”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” Matt. 5:43-48

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.” Joh. 3:16-18

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” Joh. 13:34-35

För de första kristna var det naturligt att tillämpa den ”nya kärleken” på förhållandet med varandra. Man anordnade till exempel agape-fester och agape-måltider där man delade en måltid försökte behandla varandra med denna typ av kärlek. En del av denna måltid verkade också vara nattvardsutdelandet. Enligt Tertullianus väckte de kristna uppmärksamhet i sin hedniska omgivning. Hedningarna sa: ”se hur de älskar varandra”.

livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.