Kärlek

Introduktion

Viste du att det finns olika typer av kärlek. På svenska har vi bara ett ord men på andra språk finns det fler ord för kärlek. Redan de gamla grekerna hade faktiskt 6 olika ord för kärlek nämligen Agape, Eros, Philia, Philautia, Storge och Xenia. Var och en av termerna täcker in någon aspekt av vad vi menar med ordet kärlek. Vi går igenom de 6 olike grekiska orden nedan.

Agape

Agape används i gamla texter för att beteckna föräldrars kärlek till sina barn eller förhållandet mellan make och maka. Kristna använder ordet Agape för att beskriva Guds kärlek till människan och människans förhållande till Gud. Agape har ingen sexuell underton. Agape beskrivs också som en ovillkorlig oegennyttig. Den beräknar inte och väntar sig inte något tillbaka.

Eros

Eros står för den sexuella attraktionen. Eros är ett grekiskt ord som betyder “intim kärlek”. I Eros inryms beundran för den andres skönhet. Den grekiske filosofen Platon använde ordet Eros för att beskriva skönhet i sig. Grekerna beskrev Eros som något som gjorde människorna galna. När man talar om kärlek vid första ögonkastet så menar men oftast enligt grekerna Eros.

Philia

Med Philia så menar man den vänskapliga kärleken. Den är ömsesidig och uppstår mellan personer som trivs tillsammans. Philia kan uppstå mellan personer med god personkemi. Man delar normal något med varandra. Det kan var intresse, hobby eller att man tillhör samma grupp. Man använder ibland termen broderlig kärlek om philia mellan män.

Storge

Storge är familjekärleken. Detta är kärleken mellan personer med blodsband. Det kan var inom kärnfamiljen men också mer avlägsna släktingar som som man knutit band till. I TV-serien Allt för Sverige medverkar ättlingar till svenskar som utvandrade till USA. När de får hör berättelser om sina förfäder och sedan får träffa sina avlägsna släktingar som bor kvar i Sverige så blir det rätt ofta känslomässigt och storge uppstår.

Philautia 

Philautia är egenkärleken. Den har både betraktats som nödvändig men också som en moralisk brist besläktad med fåfänga och själviskhet, synonymt med inbilskhet, självförhärligande och narcissism. Generellt var de antika grekerna positiva till denna typ av kärlek precis som olika rörelser som feminism, pride-rörelsen och hippie-rörelsen. Hinduism och Buddism ser egenkärleken som roten till allt ont. Inom kristen tro finns en blandad bild. Jesus sa “älska din nästa som dig själv”. Paulus beskrev egenkärleken som motsatsen till Guds kärlek.

Xenia

Xenia betyder gästfrihet, det vill säga omsorg om en främling du möter när du erbjuder mat och husrum. Gästfrihet har i många kulturer setts som en moralisk skyldighet.

Kärlek, vad är det

Som framgår av de olika typerna av kärlek. När vi pratar om eros menar vi något helt annat än när vi menar agape. Om vi förväxlar eros med philia kan det bli incest eller pedofili. Det kan tycks märkligt att vi i svenska har ett ord för så vitt skilda begrepp.

livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.