Gud – uppfunnen av människan

Introduktion

En rätt vanlig uppfattning bland personer som inte tror på Gud är att man anser att människan uppfunnit Gud då det är besvärligt att leva utan Gud. Vi skall här gå igenom argument som talar för och emot detta antagande.

Hur många tror på Gud?

Enligt en Wikipedia så är ca 6% (450-500 miljoner) av jordens befolkning ateister. Av dessa ateister lever nästan hälften (200 miljoner) i Kina som haft ateism som statsreligion. Historiskt kan vi se att det är ovanligt med folkgrupper som är ateister. Ateismen är ett rätt nytt fenomen i människans historia. Ett argument mot Gudstro som används av ateister är att den primitiva människan har hittat på Gud för att det skall bli lättare för henne att leva. Låt oss titta lite närmare på argumenten för detta.

Lättare att leva om man uppfunnit Gud?

En del ateister förklara att religion finns med att människan har uppfunnit religionen för att det är så besvärligt att leva utan en tro på en Gud. Att man anser att det är lättare att leva för den som tror på Gud än för en som inte tror är ett intressant antagande. Ateisten tror att människan har formats av enbart av evolutionära processer. Det finns ingen skapare, inget som planerat människan och världen runt henne. Hon är resultatet av slumpmässiga mutationer och ett urval av de exemplar som har bäst överlevnadsmöjligheter. Att denna evolutionära process skulle ha resulterat i en människa som av naturen inte kunde trivas med att leva i en värld utan Gud är ju lite märkligt. På vilket sätt skulle en människa som har ett behov av att uppfinna en Gud som inte finns vara resultatet av en evolutionär utveckling utan någon skapare? Människan verkar ju ha en inneboende längtan efter att det skall finnas en mening med att leva. Var kommer denna längtan ifrån? Augustinus, en av historiens kända tänkare utryckte på 400-talet ett svar: ”Du, o Gud, har skapat oss till Dig och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i Dig”.

Även vetenskapliga studier tyder på att det är lättare för människan att leva med gudstro.
En studie från Ohio State University kom fram till att för personer med gudstro ökar medellivslängden med 4 år. Vad beror detta på?

Min konklusion

Jag själv är kristen. Jag kan hålla med ateisten om att det är besvärligare att leva utan gudstro än att leva med en gudstro men jag köper inte förklaringen att människan därför skulle uppfunnit Gud. Ett mer troligt antagande är att det finns ett förnuftigt skäl att människan har svårt att leva utan gudstro. Att människa helt enkelt är gjord för att leva med Gud.
Med evolutionen som enda drivkraft är det förståeligt att människan blir frustrerad av att inte bli mätt eller at inte kunna fortplanta sig men det är svårare att förstå varför hon blir frustrerad att leva utan gudstro och att hon därför måste uppfinna Gud.
Om människans inneboende sökande efter Gud finns där av en mening, ”by design” så är det givetvis väsentligt för varje människa att söka ta reda på vem den är som lagt ner en sådan längtan i människan.

livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.