Erik Nygren

Kristen kärlek

Bakgrund På svenska har vi ett för kärlek och det kan ofta upplevas som trubbigt då ordet skall inkludera vitt skilda meningar. I antikens Grekland använde man 6 olika ord för olika typer av kärlek: Eros = intim kärlek; Philia = vänskaplig kärlek;...

Agape

Vad är agape? C. S. Lewis använder agape i kärlekens fyra ansikten för att beskriva vad han tror är den högsta nivån av kärlek som mänskligheten känner till: en osjälvisk kärlek som passionerat är engagerad i andras välbefinnande. Agape har som...

Kärlek

Introduktion Viste du att det finns olika typer av kärlek. På svenska har vi bara ett ord men på andra språk finns det fler ord för kärlek. Redan de gamla grekerna hade faktiskt 6 olika ord för kärlek nämligen Agape, Eros, Philia, Philautia, Storge...

Gud – uppfunnen av människan

Introduktion En rätt vanlig uppfattning bland personer som inte tror på Gud är att man anser att människan uppfunnit Gud då det är besvärligt att leva utan Gud. Vi skall här gå igenom argument som talar för och emot detta antagande. Hur många...

livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.