Artiklar

vem var jesus

Vem var Jesus?

Det är alltid svårt att kategorisera vad 2,4 miljarder människor tror på. Men, med det sagt, är Jesus själv centrum i kristen tro och utan honom finns det ingenting kvar av kristendomen. Så utifrån det så kan man säga att alla kristna tror på Jesus...

Messias

Jesus – Messias

Sedan slutet av 1900-talet har religionspluralism och och utmaning av gamla trostraditioner i allt högre grad blivit föremål för samtal och diskussion. I så väl teologiska kommittéer, livsåskådningsforskning vid svenska universitet och i media. I...

Vad kan vi veta om Jesus?

Jesus är den mest kända personen genom historien. En lista på de de 100 mes kända personerna finns här. Det finns många källor om Jesus som gör anspråk på att berätta vem han var. Den viktigaste källan är Bibeln men det finns även många skrifter...

Kristen kärlek

Bakgrund På svenska har vi ett för kärlek och det kan ofta upplevas som trubbigt då ordet skall inkludera vitt skilda meningar. I antikens Grekland använde man 6 olika ord för olika typer av kärlek: Eros = intim kärlek; Philia = vänskaplig kärlek;...

Agape

Vad är agape? C. S. Lewis använder agape i kärlekens fyra ansikten för att beskriva vad han tror är den högsta nivån av kärlek som mänskligheten känner till: en osjälvisk kärlek som passionerat är engagerad i andras välbefinnande. Agape har som...

Kärlek

Introduktion Viste du att det finns olika typer av kärlek. På svenska har vi bara ett ord men på andra språk finns det fler ord för kärlek. Redan de gamla grekerna hade faktiskt 6 olika ord för kärlek nämligen Agape, Eros, Philia, Philautia, Storge...

Gud – uppfunnen av människan

Introduktion En rätt vanlig uppfattning bland personer som inte tror på Gud är att man anser att människan uppfunnit Gud då det är besvärligt att leva utan Gud. Vi skall här gå igenom argument som talar för och emot detta antagande. Hur många...

livsåskådning.se

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.